Baneinformasjon

Hovedbanen under NM ligger i Selbuhallen hvor det er rigget opp 30 nye Mega Link skiver. I Bell Amfi, vegg i vegg med hallen er det rigget opp 10 skiver. Der foregår alle finaler og der skyter også veteranene sine 40 skudd.

Treningsmuligheter:
Vi har tidligere skrevet at treningsbane for innskyting vil være disponibel. I forhold til reglement og innspill fra TD blir det ikke noen treningsbane. Det blir satt av et område for tørrtrening.

Vi beklager